สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบGoogle meet

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ได้ประชุมผ่านระบบ Google meet โดยมี รองศาสตราจารย์สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 การรับย้ายศึกษานิเทศก์ และการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..