เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสินธุ์ โดยมีศึกษานิเทศก์ในสังกัดเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมมีประเด็นการประชุมที่ร่วมกันหารือ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิยาสรรพ์ โดยรอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ณ โดย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ

ทั้งนี้ การประชุมศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..