โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ และมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..