โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร….

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..