โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองนักเรียนโดยใช้โปรแกรม SCHOOL HEALTH HERO ประจำปี ๒๕๖๖

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=KksS.Public.relations&set=a.1131045614915422https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1125370182149632&type=3

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.kanchana.ac.th/

Facebook : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ งานประชาสัมพันธ์


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..