โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ : พัฒนาทักษะผู้เรียนทางด้านหุ่นยนต์ และนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..