โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดพิธีครอบหมวก ประดับเข็มและแผงคอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..