โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..