โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ ๑ ล้านคนให้สังคม รด. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..