โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนายภัทรดนย์ ศรีโมคา นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปี ๒๕๖๗

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..