โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลเขาวง จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา และให้บริการลงทะเบียนหมอพร้อม Health ID ยืนยันสิทธิ์เพื่อรักษาพยาบาล

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..