โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เป็นสนามสอบ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..