โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ นำนักเรียนเข้าร่วมงาานโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและการประกวดโครงงานวิชาชีพฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..