โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อิงมาตรฐาน CEFR แก่นักเรียนชั้นม. 1 อำนวยการดำเนินงานโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผอ.รร.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..