โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..