นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..

คลิกชมภาพภารกิจ ผอ.เขตฯ 

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โดยมีนายเกรียงไกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงเรียน จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน

จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้ชื่นชมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาในด้านความสะอาดเรียบร้อย การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ..