ประกาศคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 71

ประกาศคณะกรรมการตัดสิน งา

Read more

นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมทางสังคมพลังบวก Ford+ Innovator Scholarship 2023 และรางวัล Popular Vote

ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย

Read more

นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ นำบุคลากรในสำนักงาน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2

Read more