ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศฯ สพม.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการสอบ PISA รูปแบบออนไลน์ รับฟังนโยบายจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.0

Read more

กำหนดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

สพม.กาฬสินธุ์ ขออนุญาตนำเ

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)

การย้ายข้าราชการครูและบุค

Read more

ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 25

Read more

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตอบ ITA 2024

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เ

Read more

สพม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเคารพสถาบันและกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เ

Read more